شستشوی کارآمد ــــــ تمیزی بهیــــنه

اهمیت تمیز کاری و شستشو بر کسی پوشیده نیست ، راهکارهای تمیزکاری از ساده ترین روش های مورد استفاده بشر تا پیچیده ترین و حساس ترین آنها نیازمند آشنایی و یا تسلط به مواد و تجهیزات خاص خود دارد ما در بخش کلینیگ به صورت تخصصی تر با گردآوری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخشی از نیاز بخش ساختمان و صنعت را پوشش داده ایم.

نکته کلیدی در تمیزکاری و شستشو ، در هر پروژه ای مهندسی ارزش میباشد ، پروژه های نظافت ، شستشو و تمیزکاری (Cleaning) لزوما دارای یک راهکار نیست و ممکن است برای انجام کار مورد نظر چندین راهکار وجود داشته باشد ولی توجه به شرایط حاکم بر موضوع تمیزکاری ، از نظر محدودیت های زیست محیطی و آلایندگی در کنار سرعت و سهولت انجام ایمن کار ، و درنهایت اقتصادی بودن روش به کار گرفته شده در تعیین و انتخاب فرآیند انجام کار  موثر است.

این شرکت با استفاده از تجهیزات تخصصی و تجربیات عملی در این زمینه ، در بسیاری از پروژه ها توانسته است با موفقیت از عهده پروژه های کلینینگ بر آید